סיכום הערכת מצב - צרכי המכלולים:

בטחון:

רפואה:

האם קיים ציוד רפואי רלוונטי:

ניתן ב"אחר" לכתוב הערות

האם קיים צורך במחולל חמצן ביישוב:

ניתן ב"אחר" לכתוב הערות

רווחה:

תשתיות ולוגיסטיקה:

האם רשת החשמל תקינה:
האם גנרטור החירום תקין:
האם רשת המים/ביוב תקינים:

דוברות:

אוכלוסייה:

מטה: