בימים אלו מנהלי המכלולי חירום במועצה נמצאים בתהליך של הפקת לקחים מהתרגיל. לאחר פסח, נקיים מפגש משותף יחד איתכם להצגת התובנות והפקת הלקחים המועצתית. חשוב לנו לשמוע גם מכם משוב, לשם למידה ודיוק המענים העתידים שלנו אליכם. תודה, עופרי, דותן והילה.

3. האם התקיימה הפקת לקחים בקיבוץ: (חובה) שדה חובה

5. תחום רווחה:

 

 

6. תחום ביטחון:

 

 

7. תחום לוגיסטיקה:

 

 

8. תחום אוכלוסייה:

 

 

9. תחום תשתיות:

 

 

10. תחום דוברות:

 

 

11. תחום חמ"ל

 

 

12: תחום מטה צח"י:

 

 

13. תחום רפואה:

 

 

14. תחום חינוך:

 

 

15. תחום מחשוב (שוע"ל):

 

 

16. קשר עם המועצה: