דלג לתוכן העמוד

פרטי המשתתף/ת

פרטי ממלא הטופס

 

פרטי בקשת ביטול הפעילות ידוע לי כי : 1. תאריכי ביטול פעילות כפופים לתקנון הפעילות המופיע באתר העמותה ובתוכנת הרישום. 2.המשתתף יחויב על כל חודש ההודעה , וההחזר יבוצע מהחודש הבא. 3. במידה וקיים חוב למשתתף יקוזז החוב מסכום ההחזר. 4. ההחזר יבוצע באמצעי התשלום שבו בוצע החיוב.

Browser not supported